Projekty

Asociace občanských poraden realizuje projekty, které jsou zaměřené především na vzdělávání, poradenství, zaměstnávání či na poskytování metodické podpory.

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Společně pro Prahu 7

Cílem projektu je integrace seniorů a rodin s dětmi do společnosti. Pro dosažení cíle bylo zřízeno komunitní centrum na Praze 7. Projekt je financován z OP Praha-pól růstu ČR.

Více

Občanské vzdělávání

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

Více

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.

Více

Ukončené projekty

Zde můžete nalézt obsah a výstupy projektů, které Asociace občanských poraden realizovala v minulých letech.

Více